Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
14-01-2012

 

 

URZĄD MIASTA LUBAŃ
ul. 7 Dywizji 14
59-800 Lubań


Biuro Obsługi Interesanta

  Agata Ostrowska - Podinspektor (zastępstwo: Monika Więckowska - Podinspektor)
Piotr Sajda – Inspektor
pok. 9 tel./fax  75 646 44 99
e-mail: boi.um@miastoluban.pl


LINIA „POWIADOM BURMISTRZA” 75  646 44 01

  

  Sekretariat Burmistrza Miasta Lubań
pokój nr 24, II piętro
tel. 75  646 44 00
fax. 75  646 44 05
e-mail: boi.um@miastoluban.pl

 Burmistrz Miasta Lubań - Arkadiusz Słowiński

Z-ca Burmistrza Miasta Lubań - Mateusz Zajdel

Sekretarz Miasta Lubań - Marzena Różańska

Skarbnik Miasta Lubań - Łukasz Maćkowiak

 

WYDZIAŁY, REFERATY, SAMODZIELNE STANOWISKA
URZĘDU MIASTA LUBAŃ

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY
ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań

Naczelnik Wydziału
Anna Krawiec

pok. 10, tel. 75 646 44 80

 Kadry
Irena Rogoza - Z-ca Naczelnika
pok. 8, tel. 75 646 44 78

Sekretariat Burmistrza Miasta Lubań
Halina Zwierzyńska - Inspektor
pok. 24, tel. 75 646 44 00  fax. 75  646 44 05

Biuro Obsługi Interesanta
  Agata Ostrowska - Podinspektor (zastępstwo: Monika Więckowska)
Piotr Sajda – Inspektor
pok. 9 tel./fax 75 646 44 99

Archiwum Zakładowe
Anna Wisłocka - Komsa - Inspektor
pok. 1, tel. 75 646 44 06

Staże, praktyki zawodowe, BHP

Kamila Dubis - Bagińska – Inspektor
pok. 1, tel. 75 646 44 06


BIURO RADY MIASTA

Izabela Janik
Główny Specjalista
pok. 18, tel. 75 646 44 09
 

WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIĘGOWY
59-800 Lubań ul. 7 Dywizji 14

 Główny Księgowy
Anna Kleszczyńska
pok. 14, tel. 75 646 44 14

 

Księgowość budżetowa, kontrola finansowa
Ewelina Karłowska - Inspektor
Aneta Mickiewicz - Inspektor
pok. 16, tel. 75 646 44 16
Urszula Anioł - Inspektor
Małgorzata Zatoka -  Inspektor
pok. 20, tel. 75 646 44 61REFERAT do spraw PODATKÓW i OPŁAT
Agnieszka Kryłowicz
Kierownik Referatu
pok. 15, tel. 75 646 44 18

 

Podatek rolny i leśny, łączne zobowiązanie pieniężne (osoby fizyczne) - wymiar
Monika Bałdowska - Inspektor
pok. 22, tel. 75 646 44 15

Podatek od nieruchomości  (osoby fizyczne) - wymiar
Magdalena Kuczyńska - Inspektor
pok. 22, tel. 75 646 44 15

Podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny (osoby prawne),
podatek od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne) - wymiar,
wnioski o udzielenie ulgi w podatkach i opłatach, pomoc de minimis

Małgorzata Nachrebecka - Inspektor
pok. 17 , tel. 75 646 44 82

Podatki i opłaty - księgowość

Katarzyna Balicka - Inspektor
Władze Szarłan - Inspektor
pok. 21, tel. 75 646 44 10

Egzekucja administracyjna podatków i opłat

Julita Nowak - Inspektor
Dorota Filipowicz - Inspektor
pok. 17, tel. 75 646 44 82

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI, NIERUCHOMOŚCIAMI I ROLNICTWA
ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań

  Naczelnik Wydziału
Anna Gołos
pok. 3, tel. 75 646 44 19

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Anna Siwarska - Z-ca Naczelnika
Elżbieta Browarczyk - Inspektor
pok. 4, tel. 75 646 44 21
Renata Stefankiewicz - Inspektor
pok. 5, tel. 75 646 44 22

Nadawanie numerów porządkowych dla nieruchomości
Magdalena Krzętowska - Inspektor
pok. 5, tel. 75 646 44 22

Zwrot podatku akcyzowego
Katarzyna Biber - Inspektor
pok. 5, tel. 75 646 44 22

Umowy dzierżawy na komórki, pomieszczenia gospodarcze, ogródki
Magdalena Krzętowska - Inspektor
Katarzyna Biber - Inspektor
pok. 5, tel. 75 646 44 22

Nadzór nad Administracją Mieszkań komunalnych, targowiskiem miejskim, zezwolenia na lokalizację kontenera, umieszczanie reklam
Kornelia Martyniak - Inspektor
pok. 2, tel. 75 646 44 24

Przydział, zamiana mieszkań komunalnych, umorzenia zaległości za lokale komunalne
Joanna Jasiorowska - Inspektor
pok. 2, tel. 75 646 44 24

 

REFERAT INFORMATYKI
ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań

Kierownik Referatu
Ryszard Skowron
pok. 6, tel. 75 646 44 08

Obsługa informatyczna
Artur Nachrebecki - Inspektor
pok. 6, tel. 75 646 44 08

 

REFERAT ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH

Kierownik Referatu
Janusz Grodowski

budynek ul.7 Dywizji 14
pokój 12, tel. 75 646 44 81

 

Zarządzanie kryzysowe, sprawy z zakresu obronności
Krzysztof Kusiak – Inspektor
budynek ul. Mickiewicza 6
pok. 11, tel. 75 646 44 40

 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH i URZĄD STANU CYWILNEGO

Mickiewicza 6, 59-800 Lubań (parter)

Naczelnik Wydziału/Kierownik USC
Beata Serwin

pok. 1, tel. 75 646 44 31

 

Sprawy z zakresu rejestracji stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa i zgony)
Andrzej Choroszy - Z-ca naczelnika Wydziału i Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Aneta Płachcińska – Inspektor
pok.1A tel./fax 75 646 44 32, 75 646 44 39

Sprawy z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych
Bernadeta Medyńska - Inspektor
Magdalena Mroczkowska-Hammerszmidt – Inspektor
Joanna Piekarska - Podinspektor
pok. 2, tel. 75 646 44 38, 75 646 44 41WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ

Naczelnik Wydziału
Małgorzata Garula

pok. 6, tel. 75 646 44 28

 

Ewidencja działalności gospodarczej
Barbara Kończyk – Inspektor
pok. 8, tel. 75 646 44 27

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego, prowadzenie spraw interwencyjnych z zakresu pomocy społecznej
Barbara Kończyk – Inspektor
pok. 8, tel. 75 646 44 27

Współpraca z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Paula Pleśnierowicz – Inspektor
pok. 7 tel. 75 646 44 73

 

PEŁNOMOCNIK BURMISTRZA DS. UZALEŻNIEŃ I PATOLOGII SPOŁECZNYCH
ul. Mickiewicza 6, 59-800 Lubań

 Monika Chojnowska - Specjalista
pok. 12, tel. 75 646 44 26

 

 

REFERAT  EDUKACJI

Kierownik

Anna Zawłocka

pok. 3, tel. 75 646 55 93

 

Nadzór nad szkołami, sprawozdawczość z zakresu szkolnictwa, analiza potrzeb finansowych placówek oświatowych
Marlena Kiełdanowicz – Inspektor
Katarzyna Janiszek - Inspektor
pok. 5 tel./fax 75 646 44 33
 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
ul. Mickiewicza 6, 59-800 Lubań

Postępowania z zakresu zamówień publicznych

 Dariusz Mulko - Specjalista
pok. 14, tel/fax 75 646 44 11

 

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
ul. Mickiewicza 6, 59-800 Lubań

Naczelnik Wydziału
Tomasz Bernacki

pok. 10, tel. 75 646 44 35

 

Sprawy ochrony środowiska, wycinka drzew
Joanna Czyż - Inspektor
pok. 9  tel. 75 646 44 36

Sprawy z zakresu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zabytki
Aleksandra Fink – Inspektor
pok. 9, tel. 75 646 44 36

Utrzymania zieleni miejskiej oraz porządku na miejskich drogach, placach i chodnikach, przeciwdziałanie bezdomności zwierząt
Regina Czerner - Podinspektor
pok. 9, tel. 75 646 44 37


REFERAT DO SPRAW OPŁAT ZA ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW
ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań
przybudówka, I piętro

Kierownik Referatu
Renata Klecha - Waszczyk

tel. 75 645 66 05

 

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości, sprawozdawczość z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 

Monika Szymko - Podinspektor
tel. 75 645 66 00

 

 REFERAT do spraw INWESTYCJI i MODERNIZACJI

ul. Mickiewicza 6, 59-800 Lubań

Marcin Kociański
Kierownik Referatu
pok. 4C, tel. 75 646 44 07

 

Inwestycje, kanalizacja deszczowa
Marcin Kociański - Kierownik Referatu
pok. 4C, tel. 75 646 44 07

Drogi gminne, zajęcie pasa drogowego, zmiana organizacji ruchu
Arkadiusz Zamojski - Inspektor
pok. 4C, tel.  75 646 44 25

Inwestycje miejskie, komunikacja miejska
Natalia Kopka - Inspektor
pok. 4C, tel./fax  75 646 44 12
Katarzyna Brzozowska - Inspektor
pok. 4B, tel. 75 646 44 34

Oświetlenie uliczne miasta
Łukasz Preisnar - Inspektor
pok. 4B, tel. 75 646 44 34

 

 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH I ROZWOJU
ul. Mickiewicza 6, 59-800 Lubań

Mariusz Tomiczek - Główny Specjalista
I p. pok. 4A, tel. 75 646 44 44 fax. 75 646 44 12

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...