Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
16-06-2020

Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze powołał 10 obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Lubań w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

POSTANOWIENIE NR 59/2020
Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II
z dnia 15 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Lubań

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) oraz art. 20 ust. 1-3 ustawy z dnia 2 czerwca2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze II postanawia,

co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 10 do postanowienia.

§ 2.

Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubań.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komisarz Wyborczy
w Jeleniej Górze II
/-/ Michał Chudzik

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Europejskich Dróg Świętego Jakuba, ul. Rybacka 16, 59-800 Lubań:

1. Klaudia Wiktoria Kaprzyk, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Lubań

2. Teresa Elżbieta Kraska, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Lubań

3. Krzysztof Ryszard Krawiec, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Lubań

4. Ewa Litwinczuk, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WALDEMARA WŁODZIMIERZA WITKOWSKIEGO, zam. Lubań

5. Marian Bartłomiej Łyda, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Lubań

6. Tomasz Otton, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SZYMONA HOŁOWNI, zam. Lubań

7. Czesław Antoni Szymkowiak, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Lubań

8. Halina Maria Włusek, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO, zam. Lubań

9. Małgorzata Załęska, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Lubań

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Galeria Łużycka-Tret, ul. Rynek-Sukiennice 38, 59-800 Lubań:

1. Bogdan Adam Adler, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO, zam. Lubań

2. Jolanta Katarzyna Drzymała, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Lubań

3. Jarosław Artur Grzegrzółka-Rydzewski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SZYMONA HOŁOWNI, zam. Lubań

4. Bożena Jadwiga Jargiełło, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Lubań

5. Marcin Maksymilian Król, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DARIUSZA PLACZYŃSKIEGO, zam. Radostów Dolny

6. Jolanta Maria Majewska, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Lubań

7. Nikola Petrów, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANISŁAWA ŻÓŁTKA, zam. Lubań

8. Piotr Socha, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA, zam. Lubań

9. Halina Irena Zwierzyńska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Lubań

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu, ul. Adama Mickiewicza 1, 59-800 Lubań:

1. Anna Maria Frydryk, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Lubań

2. Małgorzata Monika Kazimierczak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WALDEMARA WŁODZIMIERZA WITKOWSKIEGO, zam. Lubań

3. Grażyna Kosmowska, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Lubań

4. Wiesław Zbigniew Lipka, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Lubań

5. Iwona Paprocka, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Lubań

6. Paweł Jerzy Paszkiewicz, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO, zam. Lubań

7. Radosław Sochacki, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SZYMONA HOŁOWNI, zam. Lubań

8. Anna Władysława Wickel, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Lubań

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu, ul. Władysława Łokietka 2, 59-800 Lubań:

1. Halina Romualda Cerkanowicz, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Lubań

2. Ewa Lucyna Grabosz, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WALDEMARA WŁODZIMIERZA WITKOWSKIEGO, zam. Lubań

3. Marcin Marek Hamielec, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA, zam. Zaręba

4. Ewelna Konarska, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Lubań

5. Józef Medyński, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Lubań

6. Julia Palka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA, zam. Lubań

7. Jadwiga Ptak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Lubań

8. Agnieszka Magdalena Twardowska, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Lubań

9. Paula Izabela Twardowska, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Lubań

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Przedszkole Miejskie nr 5 im. Juliana Tuwima, ul. Mieszka II 1, 59-800 Lubań:

1. Katarzyna Danuta Bukiewicz, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WALDEMARA WŁODZIMIERZA WITKOWSKIEGO, zam. Lubań

2. Marian Lucjan Caruk, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Lubań

3. Małgorzata Maria Chojnacka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO, zam. Lubań

4. Magdalena Julia Duszyńska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Lubań

5. Janina Kazimiera Jagieło, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Lubań

6. Irena Zofia Kicmal, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Lubań

7. Aneta Gabriela Palka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA, zam. Lubań

8. Iwona Maria Wojciechowska, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Lubań

9. Wioletta Krystyna Żółtańska, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Lubań

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu, ul. Mikołaja Kopernika 15, 59-800 Lubań:

1. Maria Józefa Chorosza, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Lubań

2. Mateusz Robert Kasprzak, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA, zam. Lubań

3. Anna Alicja Krynicka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Lubań

4. Regina Maria Kwoka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA, zam. Lubań

5. Małgorzata Motor, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WALDEMARA WŁODZIMIERZA WITKOWSKIEGO, zam. Lubań

6. Julita Sylwia Myszak, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Lubań

7. Remigiusz Myszak, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Lubań

8. Iwona Magdalena Skowron, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Lubań

9. Kornelia Szawurska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO, zam. Uniegoszcz

10. Jerzy Wawrzyniak, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Lubań

11. Renata Barbara Wisłocka, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Lubań

12. Jan Kazimierz Wojciechowski, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Lubań

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu, ul. Różana 2, 59-800 Lubań:

1. Marlena Łucja Adler, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO, zam. Lubań

2. Jadwiga Juszczyk, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Lubań

3. Małgorzata Koroblowska, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Lubań

4. Piotr Zbigniew Kraska, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Lubań

5. Karolina Maria Krawiec, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Lubań

6. Jan Adam Lange, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WALDEMARA WŁODZIMIERZA WITKOWSKIEGO, zam. Lubań

7. Michał Tomasz Masełko, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA, zam. Lubań

8. Walerian Siudy, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Lubań

9. Irena Sokołowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA, zam. Lubań

10. Joanna Wojtas, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Lubań

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8, Miejski Dom Kultury, ul. Tadeusza Kościuszki 4, 59-800 Lubań:

1. Agata Anna Czarna-Zakrzewska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SZYMONA HOŁOWNI, zam. Lubań

2. Ewa Danuta Gutek, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA, zam. Lubań

3. Małgorzata Kumosz, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Lubań

4. Patrycja Petrów, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANISŁAWA ŻÓŁTKA, zam. Lubań

5. Daniel Marcin Sulima, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Lubań

6. Agnieszka Anna Surowiecka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WALDEMARA WŁODZIMIERZA WITKOWSKIEGO, zam. Lubań

7. Irena Wiesława Tkaczyk, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO, zam. Lubań

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Lubaniu, ul. Skalnicza 3, 59-800 Lubań:

1. Jan Bukiewicz, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Lubań

2. Henryk Jan Chycki, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA, zam. Lubań

3. Alicja Jungowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Lubań

4. Marcin Kazimierczak, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WALDEMARA WŁODZIMIERZA WITKOWSKIEGO, zam. Lubań

5. Janusz Konrad Rusek, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Lubań

6. Anna Maria Skowron, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Lubań

7. Kaja Irena Tkaczyk, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO, zam. Lubań

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o. o., ul. Zawidowska 4, 59-800 Lubań:

1. Magdalena Bartoszek, zgłoszona przez kierownika jednostki, zam. Zgorzelec

2. Jolanta Józefina Kasprzak, zgłoszona przez kierownika jednostki, zam. Lubań

3. Olga Marta Kowalczyk, zgłoszona przez kierownika jednostki, zam. Lubań

4. Ewa Marianna Kowalczyk-Zabłotna, zgłoszona przez kierownika jednostki, zam. Grodnica

5. Kazimiera Urszulak, zgłoszona przez kierownika jednostki, zam. Lubań

 

W załączniku Postanowienie nr 59/2020 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Lubań.

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...