Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
29-06-2022

28 czerwca br., w trybie zdalnego obradowania, odbyła się LXI w tej kadencji sesja Rady Miasta Lubań.

mężczyzna w garniturze i słuchawkach siedzący przed komputerem

Po przyjęciu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu z LX sesji, radni zajęli się sprawozdaniem z pracy burmistrza w okresie międzysesyjnym.

Następnie Burmistrz Miasta Lubań pokrótce omówił informacje zawarte w Raporcie o Stanie Miasta za 2021 rok, przedstawiając m.in. kwestie związane z działalnością urzędu podczas pandemii Covid-19, finansami miasta, inwestycjami, rynkiem pracy, działalnością spółek miejskich.

Raport wywołał lawinę pytań i ożywioną dyskusję. W debacie nad Raportem o stanie Miasta za 2021 rok, oprócz Radnych, Burmistrza Miasta i Skarbnika Miasta, udział wzięła mieszkanka Miasta pani Iwona Peczka-Przygoda.

Po zakończeniu debaty, przy 6 głosach przeciw i 14 za, radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubań wotum zaufania.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Lubań za 2021 r. przedstawił skarbik Łukasz Maćkowiak.

Radna Teresa Kraska, przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej, odczytała Uchwałę nr VII/35/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 20 maja 2022 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lubań sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Lubań za rok 2021. Po analizie przedłożonych dokumentów, Skład Orzekający postanowił wydać pozytywną opinię nt. ww. sprawozdania.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Jolanta Stanasiuk przedstawiła opinię ww. komisji na temat sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021 oraz informacji o stanie mienia komunalnego. Po przeanalizowaniu otrzymanych dokumentów, komisja wydała pozytywna ocenę i wystąpiła z wnioskiem u udzielenie Burmistrzowi Miasta Lubań absolutorium za 2021 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Piekarski odczytał Uchwałę nr VII/42/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 6 czerwca 2022 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubań w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubań za 2021 r. RIO wydała pozytywną opinię o ww. wniosku.

Następnie przewodniczący klubów radnych przedstawili stanowiska w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubań za ubiegły rok.

Klub Lubań Razem, który reprezentowała radna Jolanta Stanasiuk, udzielił burmistrzowi absolutorium, pozytywnie oceniając jego działania w minionym roku.

Witold Chojnacki, przewodniczący klubu Łączy Nas Lubań, również przedstawił pozytywną opinię swojego klubu nt. pracy burmistrza w 2021 r.

Natomiast Robert Daszkiewicz – Przewodniczący klubu Nowy Lubań, wyraził sprzeciw wobec stylu gospodarowania miastem, wypowiadając się za nieudzieleniem Burmistrzowi Miasta Lubań absolutorium za 2021 r.

Głosowanie nad absolutorium poprzedzone zostało podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubań za 2021 rok, które zostało przyjęte 15 głosami za, przy 6 głosach przeciw.

Absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2021 r. radni udzielili Burmistrzowi Miasta Lubań również przy 15 głosach za i 6 przeciw.

Jednogłośnie radni podjęli natomiast uchwały dotyczące zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miasta Lubań na II półrocze 2022 roku, zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Lubań na II półrocze 2022 roku, wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu oraz zmiany w budżecie miasta na 2022 rok z uwzględnieniem autopoprawki.

Uchwała określająca średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Lubań na rok szkolny 2022/2023 została podjęta przy 13 głosach za, 6 przeciw i 2 wstrzymujących się.

Natomiast uchwałę dotycząca zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Miasta Lubań za 2021 r. radni podjęli 15 głosami za, przy 6 głosach przeciw.

W lipcu i sierpniu nie są planowane sesje Rady Miasta Lubań, natomiast po wakacjach radni spotkają się 27.09.2022 r.

(ŁCR)

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...